Ružinovská 6, BA

info@prourgent.sk

w

0911 269 590

Kto stojí za týmto projektom?

Zakladateľmi združenia ProUrgent sú lekári Centrálneho prijímacieho oddelenia Nemocnice Ružinov.

pro urgent lekárka

Základné informácie

O nás

ProUrgent je občianske združenie spájajúce všetkých, ktorí chcú prispieť k zlepšovaniu poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach na Slovensku.

Našim cieľom je pomáhať pri budovaní a zlepšovaní urgentných príjmov, tak aby poskytovali rýchlu a kvalitnú zdravotnú starostlivosť pacientom, ktorí sa ocitnú v akútnom ohrození života alebo zdravia.

Naplniť ciele združenia je však možné len prostredníctvom prislúchajúceho materiálneho, ale aj odborného zabezpečenia týchto oddelení.

Materiálna a odborná podpora

Ste ochotní podporiť lepší urgent?

Ak máte predstavu o možnej odbornej alebo materiálno-technickej podpore, neváhajte nás kontaktovať.

Zvýšenie informovanosti

Edukácia verejnosti

Uvedomujeme si, že na to, aby sa všetkým pacientom, ktorí to potrebujú, dostalo náležitej neodkladnej zdravotnej starostlivosti, je potrebná edukácia nielen odbornej spoločnosti ale aj širokej laickej verejnosti ohľadom postupov v prípade rôznych zdravotných komplikácií a problémov, od tých najmenších (hoc určite stresujúcich), až po život ohrozujúce situácie. Preto kladieme dôraz aj na informovanosť, či už v prípadoch, kedy sa pacient alebo jeho rodinný príslušník rozhoduje o vyhľadaní urgentnej zdravotnej starostlivosti alebo už čaká na vyšetrenie priamo na oddelení.

Naše ciele

Čo chceme zmeniť?

Veríme, že spoločne aj s vašou podporou môžeme vytvoriť lepšie podmienky pre všetkých, ktorí budú kedykoľvek urgentnú zdravotnú starostlivosť potrebovať.

01

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

02

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

03

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

04

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

05

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

06

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

Naši členovia

Kto je v tíme za lepší urgent?

Zakladateľmi združenia ProUrgent sú lekári Centrálneho prijímacieho oddelenia Nemocnice Ružinov, vďaka čomu sa toto oddelenie stalo pilotným projektom združenia a jeho aktivít. Našou víziou je však rozšíriť pomoc a podporu postupne aj na ďalšie oddelenia poskytujúce urgentnú zdravotnú starostlivosť v rámci celej Slovenskej republiky. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sa pomoc dostala všade tam, kde je to potrebné.

Jana Nováková

Predseda združenia

Jozef Hladký

Člen združenia

Anna Tichá

Člen združenia

Ján Slovák

Člen združenia